პაატა ხარატიშვილი

პაატა ხარატიშვილი პროფილის ფოტო

პაატა ხარატიშვილი

პოპმუსიკის ჟურნალისტი