დიმიტრი ლიპარტელიანი

დიმიტრი ლიპარტელიანი პროფილის ფოტო

დიმიტრი ლიპარტელიანი

პოპმუსიკის ჟურნალისტი